Innkalling til landsmøtet

Landsstyret i Juvente har ikke kalt inn til landsmøte enda, innkalling skal sendes minst fire måneder før landsmøtet og kan forventes i slutten av mars.

I Juventes vedtekter finner dere reglene for landsmøtet:juvente.no/om-juvente/grunndokumenter/vedtekter (§ 6 Landsmøtet).

Landsmøte?

Et landsmøte er det samme som et årsmøte, bare at det gjelder for hele Juvente. Her møtes representanter for lokallag og kretser i Juvente for å diskutere Juventes fremtid, godkjenne årsmelding og regnskap for forrige år, ta opp saker en skulle ønske å ta opp og bestemme hvem som skal sitte i Landsstyret i Juvente.

Frister:

  • Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sendt, og mottatt av landsstyret, minst tre måneder før landsmøtet . Saker dere ønsker å ta opp på landsmøtet kan sendes til landsstyret innen fristen.
  • Landsstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og sin innstilling til sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet.
  • I tillegg vil valgkomiteen gjerne ha forslag og innspill til hvem som skal sitte i styrer og stell (Landsstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget, valgkomiteen og kontrollkomiteen). Forslag kan sendes til valg@juvente.no.