Reise

  1. Det er flere måter å komme seg til skolen på. Hvis man kommer fra Trondheim foreslår vi:

Hvordan kommer man seg til Mellhus?
Med tog: Nærmeste togstasjon for togreiser sørover mot Oslo er Heimdal stasjon, 6 km fra skolen. Se nsb sine sider for togtider og priser.

Med buss: Bybuss nr 46 går fra Trondheim sentralstasjon til Sandmoen, 2 km fra skolen. Bybuss nr 47 går fra Trondheim sentralstajson og kjører litt nærmere skolen, til Torgaardsletta, 1,3 km fra skolen. Den går litt sjeldnere. Flere bybusser går også på E6, da går du av på busstoppet Storler, 2,5 km fra skolen. Se atb sine sider for busstider og priser.

Med Bil: Rødde ligger 15 km sør for Trondheim sentrum, i Melhus kommune. Følger du E6 fra Trondheim, er det først skiltet til Klæbu to ganger før du finner skiltet Rødde. Kommer du på E6 sørfra, tar du av ved skiltet Brubakken like etter at du har passert Melhus på veg mot Trondheim. Sving så til høyre og følg skilting til Rødde

Med fly: Det går flytog fra Trondheim lufthavn Værnes til Melhus skysstasjon hver time. Se nsb sine sider for togtider og priser.

Fellesreise
Fellesreisen vil gå fra Vernes lufthavn 24 Juli kl 15:00, bussen stopper i Trondheim sentrum for å plukke opp deltakere. På søndagen drar bussen fra Rødde folkehøgskole kl 11:00, forventet ankomst på vernes lufthavn er da 12:30.

Reisedekning
Vi som arrangerer sommerleiren kan dessverre ikke gi ut reisedekning for sommerleiredeltakerne.  For de som skal på landsmøte i tillegg, er det mer håp. Det er nemlig vanlig at Juvente sentralt har en pott med reisedekning, som delegater kan søke fra. Vi gir ikke noen garanti for at det blir en slik pott i år, det er det nemlig opp til landsmøtet å avgjøre.

Skal man være delegat er det også mulig å søke lokallaget sitt om å få dekket litt utgifter. Minner lokallagsledere om at overskudd av frifond midler kan brukes for lokallagene sine reiser.

Bor du i Oslo-området? Da kan DU få dekket reisen tur/retur til årets sommerleir og landsmøte! Har du spørsmål til dette kan du ta kontakt med Rahaf Halabi på 41211044.